Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

Αναπτυσσόμενο Επάγγελμα με Υψηλές οικονομικές απολαβές!

 
 
 
 
Το BBC EDUCATION σε συνεργασία με την Vellum Global Educational Services διοργανώνει Σεμινάρια Υπηρεσιών Ασφαλείας - Security διάρκειας 105 ωρών, με στόχο την λήψη Βεβαίωσης παρακολούθησης του εν λόγω επιμορφωτικού προγράμματος, απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης για να εκδώσουν τη σχετική άδεια ώστε να απασχοληθούν στη συγκεκριμένη ειδικότητα είτε για να ανανεώσουν την υπάρχουσα άδειά τους, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματικών προσόντων (ΦΕΚ Β 2899 και ΦΕΚ Β 25). 
 
Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται από το ΚΕΜΕΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ σε χρόνο και χώρο που ορίζεται στις επίσημες ιστοσελίδες τους.
 
 
      Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν.3707/2008 όσοι εργάζονται στον κλάδο των Υπηρεσιών Ασφάλειας (Security)  και όσοι επιθυμούν να εργαστούν, πρέπει να κατέχουν άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.
Το BBC EDUCATION σε συνεργασία με την Vellum Global Educational Servives σας παρέχει την δυνατότητα να αποκτήσετε Επαγγελματική πιστοποίηση προσωπικού ασφαλείας - Security.
 
Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου και επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που διοργανώνονται απο το ΚΕΜΕΑ οι υποψήφιοι μπορούν να εργαστούν
 
Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Σε Αεροδρόμια και Λιμένες
Στην προστασία πολιτικών & διάσημων προσώπων
Στην προστασία ιδιωτών
Σε Δημόσιους Οργανισμούς
 
Η παρεχόμενη  υπηρεσία οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης Σεμιναρίου 105 ωρών απαραίτητη για την συμμετοχή του υποψηφίου στις σχετικές εξετάσεις.
 Η Εκπαίδευση των υποψηφίων γίνεται μέσω αδειοδοτημένου συστήματος σύγχρονης τηλεκατάρτισης στον χώρο του υποψηφίου.
Η διαδικασία συμμετοχής του υποψηφίου γίνεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και εγγραφής του.
 
Έναρξη Σεμιναρίου 3/5/2018    Λήξη Σεμιναρίου 25/5/2018    Πρωινό    Ώρες 105
 
Έναρξη Σεμιναρίου 3/5/2018  Λήξη Σεμιναρίου 25/5/2018  Απογευματινό    Ώρες 105
 
Οι υποψήφιοι των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας 
"Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας" μπορούν  να έχουν πρόσβαση στα ισχύοντα Θέματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της ειδικότητας
"Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας"
πατώντας εδώ  η στην ιστοσελίδα του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
 
       
             
www.eoppep.gr  www.kemea.gr
 

 

 
 
 

  •