Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

Αναπτυσσόμενο Επάγγελμα με Υψηλές οικονομικές απολαβές!

 
 
 
 
Το BBC EDUCATION σε συνεργασία με την Vellum Global Educational Services διοργανώνει Σεμινάρια Υπηρεσιών Ασφαλείας - Security διάρκειας 105 ωρών, με στόχο την λήψη Βεβαίωσης παρακολούθησης του εν λόγω επιμορφωτικού προγράμματος, απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης για να εκδώσουν τη σχετική άδεια ώστε να απασχοληθούν στη συγκεκριμένη ειδικότητα είτε για να ανανεώσουν την υπάρχουσα άδειά τους, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματικών προσόντων (ΦΕΚ Β 2899 και ΦΕΚ Β 25). 
 
Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται από το ΚΕΜΕΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ σε χρόνο και χώρο που ορίζεται στις επίσημες ιστοσελίδες τους.
 
Όσοι επιθυμούν πλέον να εργασθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, είτε σε Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας είτε σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υποχρεούνται να κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τίτλο Πιστοποίησης. O τίτλος αυτός είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Αδείας Εργασίας, τύπου Α΄, από την Ελληνική Αστυνομία.
Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, , αποτελείται από:
 

Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/328 από 08/03/2017,  Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (στο πρώην ΥΔΤ & ΠτΠ) και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως Φ.Ε.Κ. Β’-1020 / 24.03.2017, όπου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2017, οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» διεξάγονται κατ’ εξαίρεση με αποκλειστική μέριμνα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματιών (ΦΕΚ Β 2899 και ΦΕΚ Β 25) οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», που ρυθμίζει και περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους, τις διαδικασίες οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων, τον φορέα διενέργειας, το δικαίωμα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τη διαδικασία αξιολόγησης των εξεταζόμενων, το πλαίσιο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, τη χορηγούμενη βεβαίωση επάρκειας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι σχετική με τη διαδικασία των εξετάσεων.


Πιστοποίηση

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης που διενεργούνται από το ΚE.ME.A. σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχουν οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν εργασθεί ή εργάζονται ως μισθωτό προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας ή ως προσωπικό σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας επιχειρήσεων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
 
      Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν.3707/2008 όσοι εργάζονται στον κλάδο των Υπηρεσιών Ασφάλειας (Security)  και όσοι επιθυμούν να εργαστούν, πρέπει να κατέχουν άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.
Το BBC EDUCATION σε συνεργασία με την Vellum Global Educational Servives σας παρέχει την δυνατότητα να αποκτήσετε Επαγγελματική πιστοποίηση προσωπικού ασφαλείας - Security.
 
Ενότητες

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση του προσωπικού ασφαλείας συνοπτικά είναι οι εξής:
 

Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό Περιβάλλον, Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Πραγματικότητα

Ποινικός Κώδικας

Ποινική Δικονομία

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Εισαγωγή στην Ασφάλεια

Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

Ανταπόκριση σε Περιστατικά

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

Εξοπλισμός, Μέσα και Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Προστασία Πρόσωπων

Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων

Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Η διδακτέα ύλη, είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του επαγγελματία των υπηρεσιών ασφαλείας και σύμφωνη με το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο "Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας", όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στον επαγγελματικό χώρο των security.

 
Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου και επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που διοργανώνονται απο το ΚΕΜΕΑ οι υποψήφιοι μπορούν να εργαστούν
 
Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Σε Αεροδρόμια και Λιμένες
Στην προστασία πολιτικών & διάσημων προσώπων
Στην προστασία ιδιωτών
Σε Δημόσιους Οργανισμούς
 
Η παρεχόμενη  υπηρεσία οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης Σεμιναρίου 105 ωρών απαραίτητη για την συμμετοχή του υποψηφίου στις σχετικές εξετάσεις.
 Η Εκπαίδευση των υποψηφίων γίνεται μέσω αδειοδοτημένου συστήματος σύγχρονης τηλεκατάρτισης στον χώρο του υποψηφίου.
Η διαδικασία συμμετοχής του υποψηφίου γίνεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και εγγραφής του.
 
Διάρκεια 105 ώρες
 
Έναρξη 17/7/2018   Λήξη 7/8/2018
 
Αιτήσεις Συμμετοχής έως 13/7/2018
 
Οι υποψήφιοι των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας 
"Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας" μπορούν  να έχουν πρόσβαση στα ισχύοντα Θέματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της ειδικότητας
"Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας"
πατώντας εδώ  η στην ιστοσελίδα του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
 
       
             
www.eoppep.gr  www.kemea.gr
 

 

 
 
 

  •