Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία

 
 

Οι ευρύτερες πολιτισμικές αλλαγές, όπως είναι οι διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η πολυπολιτισμική κοινωνία, η μετανάστευση, η βία, δε θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο το Οικογενειακό Σύστημα.

Οι οικογένειες  και τα σχολικά περιβάλλοντα έρχονται αντιμέτωπα  με ολοένα και πιο σύνθετα προβλήματα και δυσκολίες, γεγονός που συνδέεται με τη βίωση νέου είδους συγκρούσεων και  περισσότερο πολύπλοκων προβλημάτων από τα παιδιά και τους εφήβους.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, οι νέες προκλήσεις που αναδύονται και στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα, καθιστούν αναπόφευκτη την ανάγκη για ενδυνάμωση του δεσμού του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας με την Εκπαίδευση, καθώς και για περαιτέρω ενίσχυση του επιστημονικού διαλόγου ανάμεσα στις δύο αυτές κοινότητες, με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας, της ανάπτυξης και της θετικής προσαρμογής όλων των μαθητών, καθώς και την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού στον πολυδιάστατο ρόλο του στο ‘’σύγχρονο σχολείο’’.

Αυτά τα θέματα διαπραγματεύεται το νέο μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα υποχρεωτικής πιστοποίησης στη  Σχολική Ψυχολογία.

Το πρόγραμμα αυτό  απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και στελέχη εκπαίδευσης, γονείς, απόφοιτους  ΙΕΚ, ειδικούς  παιδαγωγούς,  επαγγελματίες  υγείας, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς , φοιτητές ψυχολογίας/ παιδαγωγικών σχολών και γενικότερα σε  οποιονδήποτε ενδιαφέρεται  για τη μάθηση, την ανάπτυξη, την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών και τη στήριξή τους.

Γιατί να το παρακολουθήσω:

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση 

Ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ. 4259/221/01.09.2016.

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122460/25-07-2016 «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και 

τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1961/30/06/2016 με τίτλο 

«Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, 

των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

Μέσα από το επιμορφωτικό πρόγραμμα, παρέχεται μία σφαιρική εικόνα πάνω στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, παρουσιάζονται χρήσιμα εργαλεία όταν κανείς δουλεύει με παιδιά και εφήβους ή/ και όταν παρεμβαίνει στο χώρο του σχολείου. Τέλος, μέσα από τις αναφορές στα θέματα που αναφέρθηκαν, το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Σχολική Ψυχολογία ‘’εφοδιάζει’’ τον κάθε συμμετέχοντα με έναν διαφορετικό τρόπο να σκέφτεται για την εμφάνιση των προβλημάτων στο σχολικό πλαίσιο.

ECVET – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Στο πρόγραμμα  εφαρμόζετε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Σε όλα μας τα προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.  Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.Η εφαρμογή του ECVET στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξεδίκευσης περιλαμβάνει:

 • Την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET

Δομικό συστατικό του ECVET είναι η περιγραφή των προγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπου κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος. 

Η κατάκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης

 • Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων

Σε κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται βαθμοί ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο ενασχόλησης του σπουδαστή με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Για τα προγράμματα εξειδίκευσης, 1 βαθμός ECVET αντιστοιχεί σε 12 ώρες. 

Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.

Τα ECVET της Σχολικής Ψυχολογίας είναι 10.
 
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 29/6/2018
               

Αιτήσεις Συμμετοχής έως  25/6/2018

 

Η παρακολούθηση του  προγράμματος είναι Χωρίς Χρέωση.

 
Οι Υποψήφιοι συμμετέχουν  στο κόστος της Εξεταστικής διαδικασίας η οποία είναι υποχρεωτική.
 

Διάρκεια προγράμματος 3 μήνες-200 ώρες

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης  χορηγούνται:

1. Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 200 ωρών με τίτλο: «Σχολική Ψυχολογία».

2. Πιστοποιητικό  στη Σχολική Ψυχολογία

3. Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Σχολική Ψυχολογία: Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις- Η έννοια της Ευεξίας στη Σχολική Κοινότητα

  Προγράμματα Παρέμβασης στο Σχολικό Περιβάλλον

  Η ψυχολογία των κινήτρων των μαθητών, στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Διαμορφώνοντας θετικά περιβάλλοντα μάθησης.

  Σύνδεση-Συνεργασία σχολείου και οικογένειας

  Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα

  Κρίσεις στη Σχολική Κοινότητα: Πλαίσιο, Διαχείριση, Συμβουλευτική

  Μαθησιακές Δυσκολίες: Ορισμός, ταξινόμηση

  ΔΕΠ-Υ: Πλαίσιο και ανάδυση των συμπτωμάτων

  Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή και Διαταραχή Διαγωγής

  Η Συστημική Προσέγγιση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον