Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

 Εκπαίδευση Κατάρτιση & Πιστοποίηση On-Line και #mathenoumespiti

Σεμινάριο Σχολική  Ψυχολογία με  Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) & Μοριοδότηση
 

Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένος με την σχολική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα παρατηρείται ένα εύρος δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε τομείς που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική και μαθησιακή τους προσαρμογή.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τον  ρόλο και τη λειτουργία της ψυχολογίας στον χώρο του σχολείου.

Πραγματοποιείται   παρουσίαση και περιγραφή του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας καθώς και του πολυδιάστατου ρόλου του σχολικού ψυχολόγου.

Παρουσιάζονται οι βασικοί τομείς παρέμβασης των σχολικών ψυχολόγων, με εστίαση στις σύγχρονες τάσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις για την παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, καθώς και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη γονική εμπλοκή.

Παρουσιάζονται ακόμη βασικές θεωρίες κινήτρων, καθώς και τα βασικά βήματα για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στη σχολική τάξη από τον εκπαιδευτικό, που να προωθεί τη μάθηση και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Γίνεται αναφορά σε δυσκολίες και διαταραχές που παρεμβάλλονται στη διαδικασία της μάθησης, όπως στις Μαθησιακές δυσκολίες, στη Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής και Υπερκινητικότητας, την Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή και τη Διαταραχή Διαγωγής, καθώς και στην  αιτιολογία τους και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Τέλος, περιγράφεται η Συστημική προσέγγιση και τα αποτελέσματα εφαρμογής της στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα αυτό  απευθύνεται σε Αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ και Φοιτητές, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και Στελέχη εκπαίδευσης, Γονείς, Απόφοιτους  ΙΕΚ, Ειδικούς  Παιδαγωγούς,  Επαγγελματίες  υγείας, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Κοινωνικούς λειτουργούς , Ψυχολόγους και Φοιτητές Ψυχολογίας/ Παιδαγωγικών σχολών και γενικότερα σε  οποιονδήποτε ενδιαφέρεται  για τη μάθηση, την ανάπτυξη, την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών και τη στήριξή τους.

Γιατί να το παρακολουθήσω

Η παρακολούθηση του προγράμματος δύναται να προσφέρει μοριοδότηση στις εκάστοτε προκηρύξεις του Δημοσίου για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο Εκπαιδευτικό η Διοικητικό δυναμικό φορέων Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ) πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μέσα από το επιμορφωτικό πρόγραμμα, παρέχεται μία σφαιρική εικόνα πάνω στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, παρουσιάζονται χρήσιμα εργαλεία όταν κανείς δουλεύει με παιδιά και εφήβους ή/ και όταν παρεμβαίνει στο χώρο του σχολείου.

Τέλος, μέσα από τις αναφορές στα θέματα που αναφέρθηκαν, το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Σχολική Ψυχολογία ‘’εφοδιάζει’’ τον κάθε συμμετέχοντα με έναν διαφορετικό τρόπο να σκέφτεται για την εμφάνιση των προβλημάτων στο σχολικό πλαίσιο.

 

ECVET – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Στο πρόγραμμα  εφαρμόζετε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET).

Σε όλα μας τα προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.Η εφαρμογή του ECVET στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξεδίκευσης περιλαμβάνει:

Την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET

Δομικό συστατικό του ECVET είναι η περιγραφή των προγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπου κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος. 

Η κατάκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης

 • Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων

Σε κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται βαθμοί ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο ενασχόλησης του σπουδαστή με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Για τα προγράμματα εξειδίκευσης, 1 βαθμός ECVET αντιστοιχεί σε 12 ώρες. 

Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.

Τα ECVET της Σχολικής Ψυχολογίας είναι 10.
 

Έναρξη Σεμιναρίου Εξ΄Αποστάσεως 

 10/07/2020, 20/7/2020, 31/7/2020

 

Αιτήσεις Συμμετοχής Σχολικού έτους 2019-2020 έως 29/7/2020

 

 

Οι Υποψήφιοι συμμετέχουν  στην εξεταστική διαδικασία - Πιστοποίηση η οποία είναι υποχρεωτική.
 
Εκτιμώμενος χρόνος προγράμματος 3 μήνες

Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης  χορηγούνται:

1. Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 200 ωρών με τίτλο: «Σχολική Ψυχολογία»

2. Πιστοποιητικό Vellum  στη Σχολική Ψυχολογία

3. Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τις Ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.  

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Σχολική Ψυχολογία: Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις- Η έννοια της Ευεξίας στη Σχολική Κοινότητα

  Προγράμματα Παρέμβασης στο Σχολικό Περιβάλλον

  Η ψυχολογία των κινήτρων των μαθητών, στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Διαμορφώνοντας θετικά περιβάλλοντα μάθησης.

  Σύνδεση-Συνεργασία σχολείου και οικογένειας

  Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα

  Κρίσεις στη Σχολική Κοινότητα: Πλαίσιο, Διαχείριση, Συμβουλευτική

  Μαθησιακές Δυσκολίες: Ορισμός, ταξινόμηση

  ΔΕΠ-Υ: Πλαίσιο και ανάδυση των συμπτωμάτων

  Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή και Διαταραχή Διαγωγής

  Η Συστημική Προσέγγιση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον