Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

International Diploma in Sales Management

Θέλετε να γίνετε Πιστοποιημένος Ηγέτης των Πωλήσεων?

Θέλετε να Υπερβείτε τους Στόχους, να επιτύχετε Υψηλότερα αποτελέσματα Πωλήσεων?

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου των πωλήσεων ανεξαρτήτου επιχειρηματικής δραστηριότητας,  σε προϊσταμένους και διευθυντές πωλήσεων και marketing που αναζητούν τρόπους αναβάθμισης των τμημάτων των οποίων προΐστανται, σε στελέχη  τμημάτων που έρχονται σε επαφή με πελάτες, σε νέους πωλητές που χρειάζονται καθοδήγηση και πληροφόρηση για την επαγγελματική τους ενασχόληση καθώς και σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικότερα που έχουν ή που πρόκειται να απασχοληθούν στον χώρο των πωλήσεων.

Σκοπός του Σεμιναρίου

Σκοπός του πιστοποιημένου μεταπτυχιακού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης είναι η ουσιαστική εκπαίδευση και η επαγγελματική επιμόρφωση των συμμετεχόντων ώστε :

  • Να επανασχεδιάσουν το τμήμα πωλήσεων ώστε να πετύχουν ουσιαστική και αποδοτική διαχείριση στο νευραλγικό αντικείμενο των πωλήσεων 
  • Να στηρίζουν, να ενθαρρύνουν και να αξιολογούν τους πωλητές τους
  • Να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη Διοίκηση τμημάτων Πωλήσεων
  • Να αναβαθμίσουν την ποιότητα και κατά συνέπεια την αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους
  • Να διατηρούνται «απασχολήσιμοι» στην αγορά εργασίας εφοδιάζοντας τους με επαγγελματικά μυστικά στη διαχείριση των πωλήσεων
  • Να συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο βιογραφικό τους σημείωμα 

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

Έναρξη Σεμιναρίου  16/4/2018

 

Αιτήσεις Συμμετοχής έως 12/4/2018

 

Θεματικές ενότητες Πιστοποιητικού

Α΄ Κύκλος

Εισαγωγικές έννοιες  και ορισμοί

Διαχείριση Τμήματος Πωλήσεων (Sales management)

Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Τμήματος Πωλήσεων

Προσωπικές πωλήσεις

Δύναμη Αποτελεσματικής Επικοινωνίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ΚΥΚΛΟΥ  

Β΄ Κύκλος

Εντοπίστε τους πελάτες σας

Στρατηγικές προσέγγισης στις πωλήσεις

Διαχείριση αντιρρήσεων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Β΄ΚΥΚΛΟΥ

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης .

 Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται  εξ ολοκλήρου on line.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού «International Diploma in SalesManagement»που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services .

Η παρακολούθηση του  προγράμματος είναι Χωρίς Χρέωση.

Διάρκεια: 240 ΩΡΕΣ

Video : ΝΑΙ

Ηχητικό υλικό : NAI

Φορέας Κατάρτισης : ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

Πιστοποίηση: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

Φορέας Πιστοποίησης : VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES