Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

 

Diploma in Customer Service

Εάν ένας Υπάλληλος δεν μπορεί να ακούσει τις ανησυχίες του Πελάτη, δεν υπάρχει τρόπος να τον βοηθήσει!

 

 

 

 

Diploma in Customer Service - Εξυπηρέτηση Πελατών
 

Περιγραφή προγράμματος

Η παροχή άριστης εξυπηρέτησης στους πελάτες σας είναι απαραίτητη για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Το Vellum Diploma in Customer Service παρουσιάζει τα θεμελιώδη στοιχεία που αφορούν την εξυπηρέτηση πελατών και εξηγεί πώς μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Επιπλέον, περιγράφει πώς μια επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει το πρόγραμμα εξυπηρέτησης των πελατών της στο υψηλότερο επίπεδο.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Diploma in Customer Service  περιγράφει τον ρόλο της εξυπηρέτησης πελατών στη βιομηχανία της φιλοξενίας , στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και του δημόσιου τομέα. Eπίσης , τα τμήματα αυτά εξηγούν τα στοιχεία της εξυπηρέτησης πελατών στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούν σχετικά με αυτούς τους τομείς.

Το Σεμινάριο για την απόκτηση του Diploma in Customer Service, είναι ιδανικά προσωπικό λιανικής πώλησης, τους εργαζόμενους στον τομέα της φιλοξενίας και τους δημόσιους υπαλλήλους που θέλουν να γίνουν ειδικοί στην άριστη και αποτελεσματικότερη παροχή εξυπηρέτησης πελατών

Τα πρόγραμμα απευθύνεται επίσης τους διευθυντές επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και επιχειρηματίες που επιθυμούν να μάθουν πώς να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών στην επιχείρησή τους.

 

ECVET – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Στο πρόγραμμα  εφαρμόζετε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Σε όλα μας τα προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.  Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.Η εφαρμογή του ECVET στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξεδίκευσης περιλαμβάνει:

Την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET

Δομικό συστατικό του ECVET είναι η περιγραφή των προγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπου κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος. 

Η κατάκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης.

Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Σε κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται βαθμοί ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο ενασχόλησης του σπουδαστή με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Για τα προγράμματα εξειδίκευσης, 1 βαθμός ECVET αντιστοιχεί σε 12 ώρες. Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.

Τα ECVET του Diploma in Customer Service είναι 12.

Σκοπός του Σεμιναρίου

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου ο υποψήφιος θα είναι σε θέση :

  • Να εφαρμόσει τα θεμελιώδη στοιχεία της εξυπηρέτησης πελατών σε μια επιχείρηση.
  • Να προωθήσει ένα πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών από το βασικό επίπεδο σε προχωρημένο.
  • Να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τους πελάτες του χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές μεθόδους επικοινω 
  • Να λαμβάνει σχόλια πελατών για να έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει το πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών του.
  • Να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών στον κλάδο της φιλοξενίας , του λιανικού εμπορίου και του δημόσιου τομέα

Θεματικές ενότητες Πιστοποιητικού

Ενότητα 2: Εξυπηρέτηση πελατών – Βασικά

Ενότητα 3: Παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση πελατών

Ενότητα 4: Diploma in Customer Service  - Πρώτη αξιολόγηση

Ενότητα 5: Εξυπηρέτηση πελατών στη βιομηχανία της φιλοξενίας

Ενότητα 6: Εξυπηρέτηση πελατών στον κλάδο του λιανικού εμπορίου

Ενότητα 7: Εξυπηρέτηση πελατών στον δημόσιο τομέα

Ενότητα 8: Diploma in Customer Service – Δεύτερη αξιολόγηση

 Ενότητα 9: Diploma in Customer Service- Τελική αξιολόγηση

 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης .

 Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται  εξ ολοκλήρου on line.

Έναρξη Σεμιναρίου 29/5/2018

Αιτήσεις Συμμετοχής έως 25/5/2018

Η παρακολούθηση του  προγράμματος είναι Χωρίς Χρέωση.

 

Οι Υποψήφιοι συμμετέχουν  στο κόστος της Εξεταστικής διαδικασίας η οποία είναι υποχρεωτική.

 

Διάρκεια: 200 ΩΡΕΣ

Video : ΝΑΙ

Ηχητικό υλικό : NAI

Φορέας Κατάρτισης : ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

Πιστοποίηση: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

Φορέας Πιστοποίησης  Επαγγελματικών Προσόντων: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

 

Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού «Vellum Diploma in Customer Service» μέσω της εξεταστική μεθόδου  examiny, που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services .