Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

Υπάλληλων Γραφείου 

 

    Σε ποιούς απευθύνεται :

Το Σεμινάριο Υπάλληλος Γραφείου απευθύνεται σε ,Αποφοίτους Λυκείου που   θέλουν να εφοδιάσουν το βιογραφικό τους, και να ανταπεξέλθουν  στις απαιτήσεις της Ιδιωτικής αγοράς εργασίας. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε ο απόφοιτος  να αποκτήσει  και να πιστοποιήσει τις ικανότητες - δεξιότητες για τη διεκπεραίωση μιας σειράς εργασιών που έχουν να κάνουν με έναν χώρο Γραφείου.

Στόχος Σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου οι υποψήφιοι να εξοικειωθούν με δεξιότητες όπως 

Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας

Χρήση Η/Υστις εφαρμογές αυτοματισμού Γραφείου 

Επεξεργασία Κειμένου ( Word)

  Λογιστικά Φύλλα (Excel)

 Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)

Παρουσιάσεις (P.Point)

Βάσεις Δεδομένων (Access)

 να τους "εφοδιάσει" με απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές πιστοποιημένες έτσι ώστε να αυξήσει αποτελεσματικά τις προοπτικές ανεύρεσης εργασίας ως Υπάλληλος Γραφείου.

Περιγραφή

Το Σεμινάριο ΠιστοποίησηςΥπάλληλος Γραφείου περιλαμβάνει   την συμμετοχή του υποψηφίου σε δύο Εξετάσεις το 

Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας και την Πληροφορική .

Στους κατόχους Πιστοποίησης Πληροφορικής παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν ως δεύτερη εξέταση το Σεμινάριο ως Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης.

Το Τυφλό σύστημα Δακτυλογραφίας περιλαμβάνει

Μαθήματα πλήκτρων 

Ασκήσεις κειμένου   ( Χρονομέτρηση και ποσοστό λαθών )

Ασκήσεις ταχυτήτων ( Ταχύτητα πληκτρολόγησης και ποσοστό λαθών)

Προσομοίωση εξετάσεων ( Εξοικείωση του υποψηφίου με το περιβάλλον της εξέτασης 

Πληκτρολόγηση  &  Υπαγόρευση με στόχο την συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης).

Η Πληροφορική περιλαμβάνει 

Χρήση και Διαχείριση Αρχείων, Επαξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις

 Η εκπαίδευση και η προετοιμασία  των υποψηφίων γίνεται Χωρίς Χρέωση.

Ο Υποψήφιοι συμμετέχουν  στο κόστος της εξεταστικής διαδικασίας η οποία είναι υποχρεωτική.

Διάρκεια Σεμιναρίου 2,5 - 3,5 μήνες

Έναρξη Σεμιναρίου   

 21/2/2019, 25/2/2019, 26/2/2019