Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

Στελεχών Επιχειρήσεων 

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση και διακριθείτε στην Αγορά Εργασίας!              

Σε ποιούς απευθύνεται 

Το Σεμινάριο Στέλεχος Επιχείρησης απευθύνεται σε Αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, Αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να εξειδικευτούν  σε όλες τις σύγχρονες εφαρμογές Πληροφορικής  και σε συγκεκριμένες σύγχρονες δεξιότητες, να εφοδιάσουν το βιογραφικό τους, και να ανταπεξέλθουν  στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων για το ανθρώπινο δυναμικό τους. 

Οι επιχειρήσεις αναζητούν στελέχη τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη και πιστοποιημένη κατάρτιση στη Χρήση Νέων Τεχνολογιών αλλά και συγκεκριμένων δεξιοτήτων. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε ο απόφοιτος  να αποκτήσει  και να πιστοποιήσει τις ικανότητες - δεξιότητες για τη διεκπεραίωση μιας σειράς εργασιών που έχουν να κάνουν με την Γραπτή και προφορική επικοινωνία, με τη Σύνταξη και Δακτυλογράφηση εγγράφων, με την Πρωτοκόλληση, Διεκπεραίωση και Αρχειοθέτηση με ταχύτητα και ποιότητα. 

Στόχος του Σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι ο υποψήφιος να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και τα επαγγελματικά του προσόντα σε συγκεκριμένες δεξιότητες και τεχνικές ξεχωρίζοντας από τον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας. 

Περιγραφή προγράμματος

Το Σεμινάριο  Στελεχών Επιχειρήσεων περιλαμβάνει  εκπαίδευση  με στόχο την συμμετοχή του υποψηφίου σε 3 Εξετάσεις Πιστοποίησης: 

Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

 Ελληνική Δακτυλογραφία 

Αγγλική Δακτυλογραφία 

Η συμμετοχή του υποψηφίου  στις εξετάσεις Πιστοποίησης με επιτυχία,  εξασφαλίζει στον υποψήφιο απο τον φορέα Πιστοποίησης 

 Πιστοποιητικό "Certificatε Title" - Τίτλος Πιστοποιητικού

Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης 

Πιστοποιητικό Ελληνικής Δακτυλογραφίας 

Πιστοποιητικό Αγγλικής Δακτυλογραφίας 

Η εκπαίδευση και η προετοιμασία  των υποψηφίων γίνεται Χωρίς Χρέωση.

Ο Υποψήφιοι συμμετέχουν στο κόστος της εξεταστικής διαδικασίας η οποία είναι υποχρεωτική.

Διάρκεια Σεμιναρίου 2,5 μήνες - 4,5 μήνες

Έναρξη Σεμιναρίου    27/8/2018, 28/8/2018, 3/9/2018

Αιτήσεις Συμμετοχής έως 27/8/2018