Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

" Εκπαίδευση και Πιστοποίηση και διακριθείτε στην Αγορά Εργασίας"

 ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

               

               Σε ποιούς απευθύνεται :

Το Σεμινάριο Στέλεχος Επιχείρησης απευθύνεται σε Αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, Αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να εξειδικευτούν  σε όλες τις σύγχρονες εφαρμογές Πληροφορικής  και σε συγκεκριμένς σύγχρονες δεξιότητες, να εφοδιάσουν το βιογραφικό τους, και να ανταπεξέλθουν  στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων για το ανθρώπινο δυναμικό τους. 

Οι επιχειρήσεις αναζητούν στελέχη τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη και πιστοποιημένη κατάρτιση στη Χρήση Νέων Τεχνολογιών αλλά και συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε ο απόφοιτος  να αποκτήσει  και να πιστοποιήσει τις ικανότητες - δεξιότητες για τη διεκπεραίωση μιας σειράς εργασιών που έχουν να κάνουν με την Γραπτή και προφορική επικοινωνία, με τη Σύνταξη και Δακτυλογράφηση εγγράφων, με την Πρωτοκόλληση, Διεκπεραίωση και Αρχειοθέτηση με ταχύτητα και ποιότητα. 

Στόχος του Σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι ο υποψήφιος να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και τα επαγγελματικά του προσόντα σε συγκεκρινένες δεξιότητες και τεχνικές ξεχωρίζοντας απο τον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας. 

Περιγραφή

Το Σεμινάριο  ΣτέλεχοςΕπιχείρησης περιλαμβάνει  εκπαίδευση  με στόχο την συμμετοχή του υποψηφίου σε 4 Εξετάσεις Πιστοποίησης: 

Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης (Ελληνική Δακτυλογραφία), 

Αγγλική Δακτυλογραφία, 

Γραμματειακή υποστήριξη, 

και την Πληροφορική για αυτούς που δεν είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένης Πιστοποίησης Πληροφορικής.

Η συμμετοχή του υποψηφίου  στις εξετάσεις Πιστοποίησης με επιτυχία,  εξασφαλίζει στον υποψήφιο απο τον φορέα Πιστοποίησης 

 Πιστοποιητικό "Certificatε Title" - Τίτλος Πιστοποιητικού

Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης 

Πιστοποιητικό Ελληνικής Δακτυλογραφίας 

Πιστοποιητικό Αγγλικής Δακτυλογραφίας 

Πιστοποίηση Πληροφορικής

Η εκπαίδευση και η προετοιμασία  των υποψηφίων γίνεται Χωρίς Χρέωση.

Ο Υποψήφιοι συμμετέχουν στο κόστος της εξεταστικής διαδικασίας η οποία είναι υποχρεωτική.

Διάρκεια Σεμιναρίου 2,5 μήνες - 4,5 μήνες

Έναρξη Σεμιναρίου    18/6/2018, 20/6/2018, 21/6/2018