Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

Αποκτήστε Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση Πληροφορικής για Δημόσιο ΑΣΕΠ & Ιδιωτικό Τομέα Δια Βίου  Χωρίς Ανανέωση  !

Σε ποιούς απευθύνεται 

Το Σεμινάριο Πιστοποίησης Πληροφορικής απευθύνεται σε Αποφοίτους Λυκείου, Αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά και σε υφιστάμενους Υπαλλήλους  του Δημοσίου οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Πληροφορικής στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. 

Το Πιστοποιητικό επισήμως πιστοποιεί τις δεξιότητες του κατόχου του, ισχύει Δια Βίου και Χωρίς Ανανέωση και του παρέχει την απόδειξη-Πιστοποίηση του επιπέδου των γνώσεων του και των ικανοτήτων του το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο προσόν για Δημόσιο - ΑΣΕΠ και Ιδιωτικό Τομέα.

Στόχος Σεμιναρίου

Το Σεμινάριο Πιστοποίησης Πληροφορικής εκπαιδεύει και προετοιμάζει τον υποψήφιο στη χρήση των Ηλεκτρονικών υπολογιστών, στις εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου Επεξεργασία κειμένου (Word), Υπολογιστικά φύλλα (Excell), Βάσεις δεδομένων (Access), Παρουσιάσεις (P.Point), Χρήση και Διαχείριση αρχείων (Windows), και Υπηρεσίες διαδικτύου (Ιnternet).

To BBC EDUCATION ασχολείται μόνο με Επιμόρφωση Ενηλίκων, και παρέχονται ευέλικτα ωράρια παρακολούθησης για εργαζόμενους και φοιτητές.  

Η εκπαίδευση και η προετοιμασία των  υποψηφίων γίνεται Χωρίς Χρέωση.

 

Οι Υποψήφιοι συμμετέχουν  στο κόστος της εξεταστικής διαδικασίας η οποία είναι υποχρεωτική.

Διάρκεια Σεμιναρίου απο 1,5 - 3 μήνες

Έναρξη  Σεμιναρίων Πιστοποίησης Πληροφορικής

       21/6/2018, 26/6/2018, 27/6/2018

 

Ενημερωτικό Δελτίο για Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

www.asep.gr