Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

Άνεργος Φοιτητής η Δημόσιος Υπάλληλος?

  Πιστοποίηση Πληροφορικής για Δημόσιο ΑΣΕΠ & Ιδιωτικό Τομέα  Δια Βίου Χωρίς Χρέωση  !

Σε ποιούς απευθύνεται 

Το Σεμινάριο Πιστοποίησης Πληροφορικής απευθύνεται σε Άνέργους, Φοιτητές,  Αποφοίτους Λυκείου, Αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά και σε υφιστάμενους Υπαλλήλους  του Δημοσίου οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Πληροφορικής στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. 

Το Πιστοποιητικό επισήμως πιστοποιεί τις δεξιότητες του κατόχου του, ισχύει Δια Βίου και Χωρίς Ανανέωση και του παρέχει την απόδειξη-Πιστοποίηση του επιπέδου των γνώσεων του και των ικανοτήτων του το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο προσόν για Δημόσιο - ΑΣΕΠ  Ιδιωτικό Τομέα.  

Το Πιστοποιητικό Πληροφορικής 3 ενοτήτων   Word, Excel, Internet είναι απαραίτητο Πιστοποιητικό για την απόδειξη χειρισμού Η/Υ για το Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα σε:

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ αλλά και εκτός Α.Σ.Ε.Π

Προκηρύξεις για προσλήψεις στο Δημόσιο

Για επιδοτούμενα Προγράμματα

Μετατάξεις ήδη διορισμένων υπαλλήλων

Αναβάθμιση υπαλλήλων σε Διοικητικούς

Αξιολόγηση Διοικητικών Υπαλλήλων

Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικών

Προσλήψεις σε ΔΕΚΟ όπως ΔΕΗ, ΔΕΔΗΗΕ, Λιμάνια, Εφορίες, Τελωνεία κτλ

Προσλήψεις σε σώματα ασφαλείας όπως Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό κ.α

 

Επίσης στους νέους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών η Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής  στις παραπάνω ενότητες θα μοριοδοτείται με ένα (1) επιπλέον μόριο προσόντων.

Η Πιστοποίηση Πληροφορικής επισημαίνεται είναι απαιτούμενο τυπικό προσόν ανά ειδικότητα τοποθέτησης και για την κατηγορία των Ανέργων που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε Κοινωφελή Προγράμματα του ΟΑΕΔ και να καλύψουν αντίστοιχες θέσεις όπου αυτό απαιτείται.

Στόχος Σεμιναρίου

Το Σεμινάριο Πιστοποίησης Πληροφορικής εκπαιδεύει και προετοιμάζει τον υποψήφιο στη χρήση των Ηλεκτρονικών υπολογιστών, στις εφαρμογές:  

Χρήση και Διαχείριση αρχείων Windows 

Επεξεργασία κειμένου Word

Υπολογιστικά φύλλα Excell 

Υπηρεσίες διαδικτύου Ιnternet

Παρουσιάσεις P.Point

Βάσεις δεδομένων Access

To BBC EDUCATION ασχολείται μόνο με Επιμόρφωση Ενηλίκων, και παρέχονται ευέλικτα ωράρια παρακολούθησης για εργαζόμενους και φοιτητές αλλά και για Εταιρείες-Επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους.  

Η εκπαίδευση και η προετοιμασία των  υποψηφίων γίνεται Χωρίς Χρέωση.

 

Οι Υποψήφιοι συμμετέχουν  στο κόστος της εξεταστικής διαδικασίας η οποία είναι υποχρεωτική.

Διάρκεια Σεμιναρίου απο 1,5 - 3 μήνες

Έναρξη  Σεμιναρίων Πιστοποίησης Πληροφορικής

          10/12/2018, 11/12/2018, 17/12/2018, 18/12/2018

Αιτήσεις Συμμετοχής έως 17/12/2018

Ενημερωτικό Δελτίο για Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

www.asep.gr