Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

 

Μετά την ανακοίνωση για το κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών μονάδων σε όλη τη χώρα, και κατόπιν σύστασης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι προγραμματισμένες εξετάσεις πληροφορικής για το διάστημα 11/03/2020 - 6/4/2020 αναβάλλονται. 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά μετά την ορισμένη ημερομηνία και μετά από ανακοίνωση της πολιτείας για άνοιγμα όλων των εκπαιδευτικών δομών. 
Ολα τα άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται Εξ' αποστάσεως και η εκπαίδευση και η εξεταστική διαδικασία.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, ευχόμαστε όλοι μαζί δείχνοντας ατομική και κοινωνική ευθύνη, να ξεπεράσουμε τα δύσκολα.

 

 

 

Εσύ έχεις Πιστοποίηση Πληροφορικής για Κοινωφελή Προγράμματα  Δημόσιο& ΑΣΕΠ Αορίστου Χρόνου!

Σε ποιούς απευθύνεται 

Το Σεμινάριο Πιστοποίησης Πληροφορικής απευθύνεται σε Άνέργους, Φοιτητές,  Αποφοίτους Λυκείου, Αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ σε υφιστάμενους Υπαλλήλους  του Δημοσίου  και Εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Πληροφορικής στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. 

Το Πιστοποιητικό Diploma in IT Skills Standard  εκδίδεται απο Φορέα  χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής εγκεκριμένο απο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ο οποίος πιστοποιεί την επάρκεια του 

 Επισήμως πιστοποιεί τις δεξιότητες του κατόχου του

Το Πιστοποιητικό γνώσης Πληροφορικής η Χειρισμού Η/Υ είναι Αορίστου διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4283 (ΦΕΚ 189/ 10.9.2014)

Το Πιστοποιητικό Πληροφορικής 3 ενοτήτων   Word, Excel, Internet είναι απαραίτητο Πιστοποιητικό για την απόδειξη χειρισμού Η/Υ για το Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα σε:

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ αλλά και εκτός Α.Σ.Ε.Π

Προκηρύξεις για προσλήψεις στο Δημόσιο

Κοινωφελή Προγράμματα ΟΑΕΔ

Για επιδοτούμενα Προγράμματα

Μετατάξεις ήδη διορισμένων υπαλλήλων

Αναβάθμιση υπαλλήλων σε Διοικητικούς

Αξιολόγηση Διοικητικών Υπαλλήλων

Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικών

Προσλήψεις σε ΔΕΚΟ όπως ΔΕΗ, ΔΕΔΗΗΕ, Λιμάνια, Εφορίες, Τελωνεία κτλ

Προσλήψεις σε σώματα ασφαλείας όπως Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό κ.α

Η Πιστοποίηση Πληροφορικής επισημαίνεται είναι απαιτούμενο τυπικό προσόν ανά ειδικότητα τοποθέτησης και για την κατηγορία των Ανέργων που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε Κοινωφελή Προγράμματα του ΟΑΕΔ και να καλύψουν αντίστοιχες θέσεις όπου αυτό απαιτείται.

Επίσης στους νέους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών η Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής  θα μοριοδοτείται με τέσσερα (4) επιπλέον μόρια προσόντων. 

Στόχος Σεμιναρίου

Το Σεμινάριο Πιστοποίησης Πληροφορικής εκπαιδεύει και προετοιμάζει τον υποψήφιο στη χρήση των Ηλεκτρονικών υπολογιστών, στις εφαρμογές:  

Χρήση και Διαχείριση αρχείων Windows 

Επεξεργασία κειμένου Word

Υπολογιστικά φύλλα Excell 

Υπηρεσίες διαδικτύου Ιnternet

Παρουσιάσεις P.Point

Βάσεις δεδομένων Access

To BBC EDUCATION ασχολείται μόνο με Επιμόρφωση Ενηλίκων, και παρέχονται ευέλικτα ωράρια παρακολούθησης για εργαζόμενους και φοιτητές αλλά και για Εταιρείες-Επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους.  

 

Οι Υποψήφιοι συμμετέχουν  στο κόστος της Εξεταστικής διαδικασίας - Πιστοποίησης η οποία είναι υποχρεωτική.

Διάρκεια Σεμιναρίου εξαρτάται απο το επίπεδο γνώσεων του υποψηφίου και προσδιορίζεται από

15 ημέρες έως 3 μήνες

Έναρξη  Σεμιναρίων Πιστοποίησης Πληροφορικής

      

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο για Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

www.asep.gr