Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

Εκπαίδευση Κατάρτιση & Πιστοποίηση On-Line και #menoumespiti!

 

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

    

Τι είναι το Assistant Manager Certificate

 

Το Assistand Manager Certificate είναι Πιστοποιητικό Διασφάλισης Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων 
των Στελεχών  που επιφορτίζονται τη Γραμματειακή και Διοικητική υποστήριξη
μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού.
Η πιστοποίηση είναι το τέλειο επόμενο βήμα στην καριέρα σας!
Όταν έχετε πιστοποίηση, είναι εύκολο να αποδείξετε τους τρέχοντες ή τους μελλοντικούς εργοδότες σας 
ότι οι δεξιότητές σας και οι γνώσεις σας είναι φρέσκες, ενημερωμένες και πιστοποιημένες.
 

Οι εργοδότες τείνουν να προσλαμβάνουν τους αναγνωρισμένους υποψηφίους σε δεξιότητες όπως 

η χρήση υπολογιστών, την ικανότητα δακτυλογράφισης και να επιδεικνύουν διαπροσωπικές δεξιότητες .

 
Η πιστοποίηση Τυφλό σύστημα Δακτυλογραφίας είναι προαπαιτούμενο προσόν στην θέση Γραμματειακής Υποστήριξης και μπορεί να συνδυαστεί με την Γραμματειακή Υποστήριξη

 

Στόχος του Σεμιναρίου

Σκοπός του προγράμματος είναι να γίνει προετοιμασία του υποψηφίου για την συμμετοχή τους σε εξετάσεις

και να αξιολογήσει τις γνώσεις των υποψηφίων σε επιχειρησιακές ικανότητες 

στο σύγχρονο περιβάλλον γραφείου κάθε οργανισμού, Ιδιωτικού ή Δημόσιου. 

Η συμμετοχή του υποψηφίου  στις εξετάσεις Πιστοποίησης με επιτυχία,  

εξασφαλίζει στον υποψήφιο ότι διαθέτει πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες

 που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε τμήματα Ιδιωτικού η Δημόσιου τομέα.
 

Με την ολοκλήρωση του  προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης  χορηγούνται:

1. Βεβαίωση Παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 200 ωρών με τίτλο: «Assistant Manager Certificate»

2. Πιστοποιητικό "Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης"  

3. Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, 

   αποδίδοντας και τις Ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.  

 

Εξεταστική διαδικασία

Οι Υποψήφιοι συμμετέχουν  στο κόστος της Εξεταστικής διαδικασίας  η οποία είναι υποχρεωτική.

Ο υποψήφιος εξετάζεται σε 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Διάρκεια εξέτασης 45΄ 

Ποσοστό επιτυχίας 70%

 
Οι υποψήφιοι υλοποιούν το πρόγραμμα τους με την διαδικασία της Εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση
και συμμετέχουν στις εξετάσεις Εξ΄αποστάσεως με ασφάλεια και αξιοπιστία.
 

Εκτιμώμενος Χρόνος 3-3,5 μήνες 

Έναρξη Σεμιναρίου Εξ΄αποστάσεως: 10/4/2020

Αιτήσεις Συμμετοχής έως 9/4/2020

 

Σε ποιούς απευθύνεται  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

Αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, Φοιτητές,

Απόφοιτους  ΙΕΚ και Λυκείων 

Νεοεισερχόμενους στον γραμματειακό κλάδο

 Σε υφιστάμενα γραμματειακά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων  οργανισμών ή άλλων φορέων

Σε Στελέχη αποθήκης και Λογιστηρίου

 αλλά ακόμη και σε όσους ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της

Διοικητικής - Γραμματειακής Υποστήριξης.

Κομβικός ο ρόλος του Στελέχους Γραμματειακής Υποστήριξης στο επιχειρησιακό περιβάλλον Ιδιωτικό ή Δημόσιο. 

 

Η κατοχή του συγκεκριμένου πιστοποιητικού αποτελεί το ιδανικό εφόδιο για κάθε επαγγελματία που θέλει να ξεχωρίσει, έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ελληνική αλλά και στη Διεθνή αγορά εργασίας.

 Οι υποψήφιοι Εφοδιάζουν το Βιογραφικό τους

Προωθούν την καριέρα τους

Σταδιοδρομούν στον κλάδο της Γραμματειακής Υποστήριξης

Δομή Πιστοποιητικού

Το Πιστοποιητικό αξιολογεί τους  υποψηφίους σε θεματικές ενότητες που ζητά η αγορά εργασίας, σχετιζόμενες 

κατά αποκλειστικότητα με την θέση της Γραμματειακής Υποστήριξης. 

 

 •     Ενότητα 1: Καριέρα Assistant Manager 

 •    1.1 Ρόλος & Καθήκοντα Θέσεως Εργασίας
 •   Ρόλος της Assistant Manager (Γραμματεία Διοίκησης)
 •   Απαιτούμενα προσόντα: Γνώσεις & Δεξιότητες
 •   Ανασκευή Παραδοχών Επαγγέλματος
 •   Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 •    1.2 Προώθηση Καριέρας
 •  Διεκδίκησης Θέσεως Assistant Manager
 •  Σύνταξη Βιογραφικού & Συνοδευτικής Επιστολής
 •  Συνέντευξη, Ευχαριστήρια Επιστολή
 •  Προσωπική Δικτύωση
 •   Ενότητα 2: Εταιρική Δομή & Περιβάλλον 

 •  2.1 Οργανωτική Δομή & Αρχές Λειτουργίας
 •  Σύγχρονα Σχήματα Εταιρικής Οργάνωσης
 •  Εταιρικές Εργασιακές Σχέσεις
 •  Επιχειρηματική Ηθική, Δεοντολογία & Εθιμοτυπία 2
 •  Ενότητα 3: Θέματα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων 

 •  3.1 Έννοιες Διοίκησης - Management
 •   Έννοια & Είδη Ηγεσίας Διαχείριση Ομάδων (αύξηση συνεισφοράς)
 •  Ανάθεση Εργασιών & Καθηκόντων
 •  Διαπραγματεύσεις – “Γεφύρωμα Διαφορών”
 •  Διαχείριση Ρίσκου (κινδύνου)
 •  Διαχείριση Ποιότητας (Αρχές)  
 •  3.2 Διαχείριση Έργων (Project Management) 
 • Τι ορίζουμε ως Διαχείριση Έργου (Έννοιες, Παράγοντες)
 • Κύκλος Ζωής Έργου (Τμηματοποίηση)
 • Εργαλεία Προγραμματισμού, Κίνδυνοι Έργου
 • Ενότητα 4: Γραφείο & Τεχνολογία 

 • 4.1. Αποδοτικότητα Εργασιών
 •   Προμήθειες Αναλώσιμων & Εξοπλισμός Γραφείου
 •  Διαχείριση Δεδομένων
 •  Χρήση Ειδικών Εφαρμογών 
 • 4.2. Χρήση Λογισμικού Microsoft Office
 •   Συμβουλές χρήσης λογισμικού Word
 •  Συμβουλές χρήσης λογισμικού Excel
 •  Συμβουλές χρήσης λογισμικού PowerPoint (αναφορές, παρουσιάσεις)
 •  Ηλεκτρονική Επικοινωνία & Διαδίκτυο  
 •  Ενότητα 5: Διαχείριση Καθημερινότητας 

 • 5.1 Διαχείριση Εγγραφής Επικοινωνίας
 • Σύνταξη & Χειρισμός Εμπορικής Αλληλογραφίας, Σημειώματα - Μηνύματα
 •  Σύνταξη Αναφορών
 •  Αρχειοθέτηση Εγγράφων Επιχείρησης
 •  Στοιχεία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 •  5.2. Αποδοτικότητα Εργασιών Γραμματείας
 •  Καθορισμός Προθεσμιών Διεκπεραίωσης
 •  Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου & Επίλυση Προβλημάτων
 •  Δείκτες Παρακολούθησης Αποδοτικότητας Γραφείου
 •  Ενότητα 6: Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία 

 •   6.1 Ορισμός, Έννοιες Δημοσίων Σχέσεων
 •  Τι είναι και τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις
 •  Στοιχεία αναβάθμισης Εταιρικής Εικόνας Σχέσεις με Πελάτες
 •  Προμηθευτές, Media, Σωματεία, κλπ
 •  6.2 Ανάπτυξη Εταιρικών Σχέσεων
 •  Υλοποίηση Εκδηλώσεων
 •  Επαγγελματικές Συναντήσεις
 •  Επαγγελματικά Ταξίδια
 •  Ενότητα 7: Επικοινωνία σε Περιβάλλον Γραφείου

 •  7.1 Αρχές Λεκτικής & Μη Λεκτικής Επικοινωνίας
 • Κατανόηση Επικοινωνίας και σημασία Ανατροφοδότησης
 •  Ανάπτυξη Ικανότητας επηρεασμού Επικοινωνίας – Τεχνικές
 •  Γλώσσα σώματος& Προφορική Επικοινωνία (ομοιότητες & διαφορές) Τηλεφωνική, Φωνητική
 •  Τεχνικές Υποδοχής, Προσωπικές Συναντήσεις
 •  Συνεργασία με Προϊσταμένους
 •  7.2 Δημιουργία κλίματος Συνεργασίας
 •  Συμβολή στη βελτίωση Προγραμματισμού Προϊσταμένου
 •  Διαχείριση διαφωνιών με τον Προϊστάμενο
 •  Ενότητα 8: Διευθέτηση Δύσκολων Καταστάσεων

 •  8.1 Διαχείριση Συγκρούσεων
 •  Ορισμός και Διαφοροποίηση προβλημάτων
 •  Αξιολόγηση Λύσεων και εφαρμογή Τεχνικών Δημιουργικής Σκέψης
 •  Ανάπτυξη κριτήρια επιλογών & αξιολόγηση Εναλλακτικών Επιλογών 
 •  8.2 Χειρισμός Δύσκολων Ανθρώπων
 •  Από τη Σύγκρουση στη Συνεργασία
 •  Διαφορετικότητα υποθέσεις και Στερεότυπα
 •  Χειρισμός «δύσκολων» ατόμων & Αδιεξόδων
 •  Ενότητα 9: Προσωπική Ανάπτυξη 

 •  9.1 Προσωπική Ανάπτυξη
 •  Διαχείριση Άγχους (δημιουργικό & καταστροφικό)
 •  Διαπροσωπικές Σχέσεις (φόβος, επιθετικότητα, αποδοχή, απόρριψη)
 •  Θέσπιση Προσωπικών Στόχων
 •  9.2 Προσωπική Ανάπτυξη
 • Ενίσχυση Προσωπικής Εικόνας
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη Αυτοπεποίθηση στον Εργασιακό Χώρο