Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση 

και  On-Line  #mathemoumespiti

 

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων 

Γραμματειακή Υποστήριξη 

    

Τι είναι το Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

 Το Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης είναι Πιστοποιητικό Διασφάλισης Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων 
 των Στελεχών  που επιφορτίζονται τη Γραμματειακή και Διοικητική υποστήριξη, μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού.
 Η πιστοποίηση είναι το τέλειο επόμενο βήμα στην Καριέρα σας!
 Αποδείξετε στους τρέχοντες ή τους μελλοντικούς εργοδότες σας ότι οι δεξιότητές σας και οι γνώσεις σας είναι φρέσκες, ενημερωμένες και πιστοποιημένες.
 

Η κατοχή του συγκεκριμένου πιστοποιητικού αποτελεί το ιδανικό εφόδιο για κάθε επαγγελματία που θέλει να ξεχωρίσει, έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ελληνική αλλά και στη Διεθνή αγορά εργασίας.

Οι υποψήφιοι Εφοδιάζουν το Βιογραφικό τους

Προωθούν την καριέρα τους

Σταδιοδρομούν στον κλάδο της Γραμματειακής Υποστήριξης

Οι εργοδότες τείνουν να προσλαμβάνουν τους αναγνωρισμένους υποψηφίους σε δεξιότητες όπως 

η Χρήση υπολογιστών, η ικανότητα Δακτυλογράφισης και να επιδεικνύουν διαπροσωπικές δεξιότητες .

Η πιστοποίηση Τυφλό σύστημα Δακτυλογραφίας είναι προαπαιτούμενο προσόν στην θέση Γραμματειακής Υποστήριξης και μπορεί να
συνδυαστεί με την Γραμματειακή Υποστήριξη.

 

Στόχος προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος είναι να γίνει προετοιμασία του υποψηφίου για την συμμετοχή τους σε εξετάσεις,

και να αξιολογήσει τις γνώσεις των υποψηφίων σε επιχειρησιακές ικανότητες

στο σύγχρονο περιβάλλον γραφείου κάθε οργανισμού, Ιδιωτικού ή Δημόσιου. 

Η συμμετοχή του υποψηφίου  στις εξετάσεις Πιστοποίησης με επιτυχία,

εξασφαλίζει στον υποψήφιο ότι διαθέτει πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες

που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε τμήματα Ιδιωτικού η Δημόσιου τομέα.

 

Εξεταστική διαδικασία

Οι Υποψήφιοι συμμετέχουν σε Εξεταστική διαδικασία  η οποία είναι υποχρεωτική.

Ο υποψήφιος εξετάζεται σε 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Διάρκεια εξέτασης 45΄ 

Ποσοστό επιτυχίας 70%

Οι υποψήφιοι που υλοποιούν το πρόγραμμα τους με την διαδικασία της Εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση
συμμετέχουν στις εξετάσεις Εξ΄αποστάσεως με ασφάλεια και αξιοπιστία.
 

Εκτιμώμενος Χρόνος 1-3,5 μήνες

Έναρξη Σεμιναρίων Δια Ζώσης:  7/7/2020 8/7/2020, 15/7/2020

Έναρξη Σεμιναρίου Εξ΄αποστάσεως: 

10/7/2020, 20/7/2020, 31/7/2020      

Αιτήσεις Συμμετοχής για το Σχολικό έτος 2019-2020 έως 29/7/2020

 

Σε ποιούς απευθύνεται  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, Φοιτητές, Απόφοιτους  ΙΕΚ και Λυκείων 

Νεοεισερχόμενους στον γραμματειακό κλάδο.

Σε υφιστάμενα γραμματειακά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων  οργανισμών ή άλλων φορέων

Σε Στελέχη αποθήκης και Λογιστηρίου

και σε όσους ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της

Διοικητικής - Γραμματειακής Υποστήριξης.

Κομβικός ο ρόλος του Στελέχους Γραμματειακής Υποστήριξης στο επιχειρησιακό περιβάλλον Ιδιωτικό ή Δημόσιο. 

 

Δομή Πιστοποιητικού

Το Πιστοποιητικό αξιολογεί τους  υποψηφίους σε θεματικές ενότητες που ζητά η αγορά εργασίας, σχετιζόμενες 

κατά αποκλειστικότητα με την θέση της Γραμματειακής Υποστήριξης. 

 

 •   Ενότητα 1: Καριέρα Assistant Manager 

 •    1.1 Ρόλος & Καθήκοντα Θέσεως Εργασίας
 •   Ρόλος της Assistant Manager (Γραμματεία Διοίκησης)
 •   Απαιτούμενα προσόντα: Γνώσεις & Δεξιότητες
 •   Ανασκευή Παραδοχών Επαγγέλματος
 •   Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 •    1.2 Προώθηση Καριέρας
 •  Διεκδίκησης Θέσεως Assistant Manager
 •  Σύνταξη Βιογραφικού & Συνοδευτικής Επιστολής
 •  Συνέντευξη, Ευχαριστήρια Επιστολή
 •  Συνοδευτική επιστολή Βιογραφικού Σημειώματος
 •  Προσωπική Δικτύωση
 •  Ενότητα 2: Επιχειρησιακή επικοινωνία 

 •  2.1 Εισαγωγή στην επικοινωνία
 •  Επιχειρησιακή επικοινωνία
 •  Ορισμός επικοινωνία
 •  Διακρίσεις Μορφές επικοινωνίας
 •  Μέσα επικοινωνίας
 •  Επικοινωνία με πελάτη
 •  Ενότητα 3: Ο Ρόλος του σύγχρονου Γραμματέα

 •  3.1 Καθήκοντα Γραμματέα
 •   Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Σύγχρονου Γραμματέα
 •  Ο Ρόλος του Γραμματέα στην Οικονομία της Αγοράς
 •  Η θέση του ιδιαιτέρου Γραμματέα στα πλαίσια ιεραρχίας του Οργανισμού
 •  Σχέση Γραμματέα Προϊσταμένου
 •  Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του Στελέχους Γραμματείας
 •  3.2 Διαχείριση Έργων (Project Management) 
 • Τι ορίζουμε ως Διαχείριση Έργου (Έννοιες, Παράγοντες)
 • Κύκλος Ζωής Έργου (Τμηματοποίηση)
 • Εργαλεία Προγραμματισμού, Κίνδυνοι Έργου
 • Ενότητα 4: Γραφείο & Τεχνολογία 

 • 4.1. Αποδοτικότητα Εργασιών
 •   Προμήθειες Αναλώσιμων & Εξοπλισμός Γραφείου
 •  Διαχείριση Δεδομένων
 •  Χρήση Ειδικών Εφαρμογών 
 •  
 •  Ενότητα 5: Διαχείριση Καθημερινότητας 

 • 5.1 Διαχείριση Εγγραφής Επικοινωνίας
 • Σύνταξη & Χειρισμός Εμπορικής Αλληλογραφίας, Σημειώματα - Μηνύματα
 •  Σύνταξη Αναφορών
 •  Αρχειοθέτηση Εγγράφων Επιχείρησης
 •  Στοιχεία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 •  5.2. Αποδοτικότητα Εργασιών Γραμματείας
 •  Καθορισμός Προθεσμιών Διεκπεραίωσης
 •  Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου & Επίλυση Προβλημάτων
 •  Δείκτες Παρακολούθησης Αποδοτικότητας Γραφείου
 •  Ενότητα 6: Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία 

 •   6.1 Ορισμός, Έννοιες Δημοσίων Σχέσεων
 •  Τι είναι και τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις
 •  Στοιχεία αναβάθμισης Εταιρικής Εικόνας Σχέσεις με Πελάτες
 •  Προμηθευτές, Media, Σωματεία, κλπ
 •  6.2 Ανάπτυξη Εταιρικών Σχέσεων
 •  Υλοποίηση Εκδηλώσεων
 •  Επαγγελματικές Συναντήσεις
 •  Επαγγελματικά Ταξίδια
 •  Ενότητα 7: Επικοινωνία σε Περιβάλλον Γραφείου

 •  7.1 Αρχές Λεκτικής & Μη Λεκτικής Επικοινωνίας
 • Κατανόηση Επικοινωνίας και σημασία Ανατροφοδότησης
 •  Ανάπτυξη Ικανότητας επηρεασμού Επικοινωνίας – Τεχνικές
 •  Γλώσσα σώματος& Προφορική Επικοινωνία (ομοιότητες & διαφορές) Τηλεφωνική, Φωνητική
 •  Τεχνικές Υποδοχής, Προσωπικές Συναντήσεις
 •  Συνεργασία με Προϊσταμένους
 •  7.2 Δημιουργία κλίματος Συνεργασίας
 •  Συμβολή στη βελτίωση Προγραμματισμού Προϊσταμένου
 •  Διαχείριση διαφωνιών με τον Προϊστάμενο
 • Ενότητα 8: Οργανογράμματα

 • 8.1 Οργανογράμματα
 • Σχεδίαση Οργανογραμμάτων
 • Χρησιμότητα οργανογραμμάτων
 • Ενότητα 9: Εμπορική Αλληλογραφία

 •  9.1 Ορισμός και διάκριση της Εμπορικής Αλληλογραφίας
 • Η εμφάνιση της εμπορικής επιστολής
 • Διάταξη των στοιχείων της εμπορικής επιστολής
 • Ανάλυση των στοιχείων της εμπορικής επιστολής
 • Εμπορική Δελτάριο, Υπόμνημα
 • Σύνταξη Εμπορικής Επιστολής
 • Εγκύκλιος Επιστολή,
 • Στάδια διακίνησης αλληλογραφίας
 • Πρωτόκολλο, Βιβλίο Διεκπαιρέωσης
 • Αποστολή Αλληλογραφίας
 • Ενότητα 10: Αρχειοθέτηση

 • 10.1 Αρχείο επιχείρησης
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Μέθοδος Ταξινόμησης εγγράφων
 • Σήμανση φακέλλων
 • Εξοπλισμός και εκκαθάριση αρχείων
 • Δακτυλογράφηση εγγράφων, Συστήματα υπαγόρευσης κειμένων
 • Αναπαραγωγή εγγράφων
 • Ενότητα 11: Εισαγωγή στο σύγχρονο Management

 • 11.1 Βασικές Έννοιες
 • Το Management στο χώρο των γραφείων
 • Τι είναι το Management-Ορισμός
 • Βασικές λειτουργίες του Management
 • Περιεχόμενο των λειτουργιών του Management
 • Ανάλυση θεμελιωδών λειτουργιών
 • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Management