Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

 Εκπαίδευση & Πιστοποίηση 

και On-Line  #mathemoumespiti

 

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων 

Γραμματειακή Υποστήριξη 

    

Τι είναι το Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

 

Το Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης είναι Πιστοποιητικό Διασφάλισης Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων των Στελεχών  που επιφορτίζονται τη Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη, μιας Επιχείρησης, Βιομηχανίας, Φορέα η Οργανισμού.

 

 Αποδείξετε στους τρέχοντες ή τους μελλοντικούς εργοδότες σας ότι οι δεξιότητές σας  και οι γνώσεις σας είναι φρέσκες, ενημερωμένες 

 και πιστοποιημένες.

Η κατοχή του συγκεκριμένου πιστοποιητικού αποτελεί το ιδανικό εφόδιο για κάθε επαγγελματία που θέλει να ξεχωρίσει, έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ελληνική αλλά και στη Διεθνή αγορά εργασίας.

Εφοδιάστε το Βιογραφικό τους

Προωθήστε την καριέρα τους

Σταδιοδρομείστε στον κλάδο της Γραμματειακής Υποστήριξης στην Ελλάδα & στο εξωτερικό

Οι εργοδότες τείνουν να προσλαμβάνουν τους αναγνωρισμένους υποψηφίους σε δεξιότητες όπως 

η Χρήση υπολογιστών, η ικανότητα Δακτυλογράφισης και να επιδεικνύουν  άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες .

Η πιστοποίηση Τυφλό σύστημα Δακτυλογραφίας είναι προαπαιτούμενο προσόν στην θέση Γραμματειακής Υποστήριξης και μπορεί να
συνδυαστεί με την Γραμματειακή Υποστήριξη.

Στόχος προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος είναι να γίνει προετοιμασία του υποψηφίου για την συμμετοχή τους σε εξετάσεις, 

και να αξιολογήσει τις γνώσεις των υποψηφίων σε επιχειρησιακές ικανότητες

στο σύγχρονο περιβάλλον γραφείου κάθε οργανισμού, Ιδιωτικού ή Δημόσιου. 

Η συμμετοχή του υποψηφίου  στις εξετάσεις Πιστοποίησης με επιτυχία, εξασφαλίζει στον υποψήφιο ότι διαθέτει πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε τμήματα Ιδιωτικού η Δημόσιου τομέα.

 

Εξεταστική διαδικασία

Οι Υποψήφιοι συμμετέχουν σε Εξεταστική διαδικασία  η οποία είναι υποχρεωτική.

Ο υποψήφιος εξετάζεται σε 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Διάρκεια εξέτασης 45΄ 

Ποσοστό επιτυχίας 70%

Οι υποψήφιοι υλοποιούν το πρόγραμμα τους με την διαδικασία της Εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση
και συμμετέχουν στις εξετάσεις Εξ΄αποστάσεως με ασφάλεια και αξιοπιστία.
 

Εκτιμώμενος Χρόνος 1,5-3,5 μήνες

Έναρξη Σεμιναρίου Εξ΄αποστάσεως: 

10/8/2020, 20/8/2020, 31/8/2020       

Αιτήσεις Συμμετοχής για το Σχολικό έτος 2019-2020 έως 31/8/2020

 
  Με την ολοκληρωση του προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις ο υποψήφιος λαμβάνει: 
 
  1. Πιστοποιητικό Certificate Assistant Manager 
  
  2. Βεβαίωση παρακολούθησης 200 ωρών  
 

   3. Συνοδευτικό έντυπο Europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων, και του  τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, 

     με την απόδοση των ανάλογων Ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων 

     Τα ECVET του " Certificate Assistant Manager"  είναι 12.

 

    Το έντυπο Europass  συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί

    από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας η τη συνέχιση των σπουδών τους.     

 

Σε ποιούς απευθύνεται  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, Φοιτητές, Απόφοιτους  ΙΕΚ και Λυκείων 

Νεοεισερχόμενους στον γραμματειακό κλάδο.

Σε υφιστάμενα γραμματειακά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων  οργανισμών ή άλλων φορέων

Σε Στελέχη αποθήκης και Λογιστηρίου

και σε όσους ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της

Διοικητικής - Γραμματειακής Υποστήριξης.

Κομβικός ο ρόλος του Στελέχους Γραμματειακής Υποστήριξης στο επιχειρησιακό περιβάλλον Ιδιωτικό ή Δημόσιο. 

 

Δομή Πιστοποιητικού

Το Πιστοποιητικό αξιολογεί τους  υποψηφίους σε θεματικές ενότητες που ζητά η αγορά εργασίας, σχετιζόμενες κατά αποκλειστικότητα με την θέση της Γραμματεικής Υποστήριξης.

 

 •   Ενότητα 1: Καριέρα Assistant Manager 

 •  1.1 Ρόλος & Καθήκοντα Θέσεως Εργασίας
 •   Ρόλος της Assistant Manager (Γραμματεία Διοίκησης)
 •   Απαιτούμενα προσόντα: Γνώσεις & Δεξιότητες
 •   Ανασκευή Παραδοχών Επαγγέλματος
 •   Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 •  1.2 Προώθηση Καριέρας
 •  Διεκδίκησης Θέσεως Assistant Manager
 •  Σύνταξη Βιογραφικού & Συνοδευτικής Επιστολής
 •  Συνέντευξη, Ευχαριστήρια Επιστολή
 •  Συνοδευτική επιστολή Βιογραφικού Σημειώματος
 •  Προσωπική Δικτύωση
 •  Ενότητα 2: Εταιρική Δομή και Περιβάλλον 

 •  2.1 Οργανωτική Δομή και Αρχές Λειτουργίας
 •  Σύγχρονα Σχήματα Εταιρικής Οργάνωσης 
 •  Εταιρικές Εργασιακές Σχέσεις
 •  Επιχειρηματική Ηθική, Δεοντολογία & Εθιμοτυπία 
 •  2.2 Εταιρικό Περιβάλλον & Επικοινωνία 
 •  Εταιρική Αποστολή & Προβολή Εικόνας 
 •  Στρατηγική και συναφείς Λειτουργίες 
 •  Επίτευξη Εταιρικών Στόχων 
 •  Ενότητα 3: Ο Ρόλος του σύγχρονου Γραμματέα

 •  3.1 Καθήκοντα Γραμματέα
 •  Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Σύγχρονου Γραμματέα
 •  Ο Ρόλος του Γραμματέα στην Οικονομία της Αγοράς
 •  Η θέση του ιδιαιτέρου Γραμματέα στα πλαίσια ιεραρχίας του Οργανισμού
 •  Σχέση Γραμματέα Προϊσταμένου
 •  Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του Στελέχους Γραμματείας
 •  3.2 Διαχείριση Έργων (Project Management) 
 • Τι ορίζουμε ως Διαχείριση Έργου (Έννοιες, Παράγοντες)
 • Κύκλος Ζωής Έργου (Τμηματοποίηση)
 • Εργαλεία Προγραμματισμού, Κίνδυνοι Έργου
 • Ενότητα 4: Γραφείο & Τεχνολογία 

 • 4.1. Αποδοτικότητα Εργασιών
 •  Προμήθειες Αναλώσιμων & Εξοπλισμός Γραφείου
 •  Διαχείριση Δεδομένων
 •  Χρήση Ειδικών Εφαρμογών 
 •  Χρήση Λογισμικού Microsoft Office
 •  Συμβουλές χρήσης λογισμικού Word
 •  Συμβουλές χρήσης λογισμικού Excel
 •  Συμβουλές χρήσης λογισμικού PowerPoint (αναφορές, παρουσιάσεις)
 •  Ηλεκτρονική Επικοινωνία & Διαδίκτυο  

                              

 •  Ενότητα 5: Διαχείριση Καθημερινότητας 

 • 5.1 Διαχείριση Εγγραφής Επικοινωνίας
 • Σύνταξη & Χειρισμός Εμπορικής Αλληλογραφίας, Σημειώματα - Μηνύματα
 •  Σύνταξη Αναφορών
 •  Αρχειοθέτηση Εγγράφων Επιχείρησης
 •  Στοιχεία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 •  5.2. Αποδοτικότητα Εργασιών Γραμματείας
 •  Καθορισμός Προθεσμιών Διεκπεραίωσης
 •  Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου & Επίλυση Προβλημάτων
 •  Δείκτες Παρακολούθησης Αποδοτικότητας Γραφείου
 •  Ενότητα 6: Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία 

 •   6.1 Ορισμός, Έννοιες Δημοσίων Σχέσεων
 •  Τι είναι και τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις
 •  Στοιχεία αναβάθμισης Εταιρικής Εικόνας Σχέσεις με Πελάτες
 •  Προμηθευτές, Media, Σωματεία, κλπ
 •  6.2 Ανάπτυξη Εταιρικών Σχέσεων
 •  Υλοποίηση Εκδηλώσεων
 •  Επαγγελματικές Συναντήσεις
 •  Επαγγελματικά Ταξίδια
 •  Ενότητα 7: Επικοινωνία σε Περιβάλλον Γραφείου

 •  7.1 Αρχές Λεκτικής & Μη Λεκτικής Επικοινωνίας
 • Κατανόηση Επικοινωνίας και σημασία Ανατροφοδότησης
 •  Ανάπτυξη Ικανότητας επηρεασμού Επικοινωνίας – Τεχνικές
 •  Γλώσσα σώματος& Προφορική Επικοινωνία (ομοιότητες & διαφορές) Τηλεφωνική, Φωνητική
 •  Τεχνικές Υποδοχής, Προσωπικές Συναντήσεις
 •  Συνεργασία με Προϊσταμένους
 •  7.2 Συνεργασία με Προϊσταμένους 
 • Δημιουργία κλίματος Συνεργασίας 
 • Συμβολή στη βελτίωση Προγραμματισμού Προϊσταμένου 
 • Διαχείριση διαφωνιών με τον Προϊστάμενο 
 • Ενότητα 8: Θέματα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων 

 • 8.1 Έννοιες Διοίκησης - Management
 • Έννοια & Είδη Ηγεσίας 
 • Διαχείριση Ομάδων (αύξηση συνεισφοράς)
 •  Ανάθεση Εργασιών & Καθηκόντων
 • Διαπραγματεύσεις – “Γεφύρωμα Διαφορών” 
 • Διαχείριση Ρίσκου (κινδύνου)
 •  Διαχείριση Ποιότητας (Αρχές)
 • 3.2 Διαχείριση Έργων (Project Management) 
 • Τι ορίζουμε ως Διαχείριση Έργου (Έννοιες, Παράγοντες) 
 • Κύκλος Ζωής Έργου (Τμηματοποίηση) 
 • Εργαλεία Προγραμματισμού, Κίνδυνοι Έργου 
 • Ενότητα 9: Εμπορική Αλληλογραφία- Στοιχεία Λογιστικής

 •  9.1 Διαχείριση Εγγραφής Επικοινωνίας 
 • Σύνταξη & Χειρισμός Εμπορικής Αλληλογραφίας 
 • Σημειώματα - Μηνύματα 
 • Σύνταξη Αναφορών 
 • Αρχειοθέτηση Εγγράφων Επιχείρησης
 • Στοιχεία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
 • Ενότητα 10: Αρχειοθέτηση

 • 10.1 Αρχείο επιχείρησης
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Μέθοδος Ταξινόμησης εγγράφων
 • Σήμανση φακέλλων
 • Εξοπλισμός και εκκαθάριση αρχείων
 • Ενότητα 11: Εισαγωγή στο σύγχρονο Management

 • 11.1 Βασικές Έννοιες
 • Το Management στο χώρο των γραφείων
 • Τι είναι το Management-Ορισμός
 • Βασικές λειτουργίες του Management
 • Περιεχόμενο των λειτουργιών του Management
 • Ανάλυση θεμελιωδών λειτουργιών
 • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Management
 • Ενότητα 12: Διευθέτηση Δύσκολων Καταστάσεων

 •  12.1 Διαχείριση Συγκρούσεων
 •  Ορισμός και Διαφοροποίηση προβλημάτων
 •  Αξιολόγηση Λύσεων και εφαρμογή Τεχνικών Δημιουργικής Σκέψης
 •  Ανάπτυξη κριτήρια επιλογών & αξιολόγηση Εναλλακτικών Επιλογών
 •  12.2 Χειρισμός Δύσκολων Ανθρώπων
 •  Από τη Σύγκρουση στη Συνεργασία 
 • Διαφορετικότητα υποθέσεις και Στερεότυπα 
 • Χειρισμός «δύσκολων» ατόμων & Αδιεξόδων