Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων Γραμματειακή Υποστήριξη 

    

Τι είναι το Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Το Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης είναι Πιστοποιητικό Διασφάλισης Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων των Στελεχών  που επιφορτίζονται τη Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη, μιας Επιχείρησης, Βιομηχανίας, Φορέα η Οργανισμού.

Αποδείξετε στους τρέχοντες ή τους μελλοντικούς εργοδότες σας ότι οι δεξιότητές σας και οι γνώσεις σας είναι φρέσκες ενημερωμένες και Πιστοποιημένες. 

Η κατοχή του συγκεκριμένου πιστοποιητικού αποτελεί το ιδανικό εφόδιο για κάθε επαγγελματία που θέλει να ξεχωρίσει, έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ελληνική αλλά και στη Διεθνή αγορά εργασίας.

Εφοδιάστε το Βιογραφικό σας

Προωθήστε την καριέρα σας

Σταδιοδρομείστε στον κλάδο της Γραμματειακής Υποστήριξης στην Ελλάδα & στο Εξωτερικό 

Οι εργοδότες τείνουν να προσλαμβάνουν τους αναγνωρισμένους υποψηφίους σε δεξιότητες όπως: 

Η Χρήση Η/Υ, η γρήγορη Πληκτρολόγηση κειμένου (Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας) και να επιδεικνύουν άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες.

 Η πιστοποίηση Τυφλό σύστημα Δακτυλογραφίας είναι προαπαιτούμενο προσόν στην θέση Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με την Γραμματειακή Υποστήριξη.

Στόχος προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος είναι να γίνει προετοιμασία του υποψηφίου για την συμμετοχή τους σε εξετάσεις, και να αξιολογήσει τις γνώσεις των υποψηφίων σε επιχειρησιακές ικανότητες στο σύγχρονο περιβάλλον γραφείου κάθε Οργανισμού, Ιδιωτικού ή Δημόσιου.

Η συμμετοχή του υποψηφίου  σε εξετάσεις Πιστοποίησης με επιτυχία εξασφαλίζει στον υποψήφιο ότι διαθέτει πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε τμήματα Ιδιωτικού η Δημοσίου τομέα.

 

Εξεταστική διαδικασία

Ο υποψήφιος εξετάζεται σε 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με ποσοστό επιτυχίας 70%και η διάρκεια εξέτασης ορίζεται στα 45΄.
 
 Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, και την επιτυχή συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις  ο υποψήφιος λαμβάνει  
Πιστοποιητικό με τίτλο:
"Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματεικής Υποστήριξης"
 
 Οι υποψήφιοι εκτός Θεσσαλονίκης  υλοποιούν το πρόγραμμα τους με την διαδικασία της Εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση
 και συμμετέχουν στις εξετάσεις με ασφάλεια και αξιοπιστία.

 
Εκτιμώμενος Χρόνος προγράμματος
1,5-4μήνες

Έναρξη Σεμιναρίου Διά Ζώσης 2/11/2021, 4/11/2021

Έναρξη Σεμιναρίου Εξ΄αποστάσεως 29/10/2021

Αιτήσεις Συμμετοχής έως 25/10/2021

 Σε ποιούς απευθύνεται 

Κομβικός ο ρόλος του Στελέχους Γραμματειακής Υποστήριξης στο επιχειρησιακό περιβάλλον Ιδιωτικό ή Δημόσιο. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, Φοιτητές Απόφοιτους ΙΕΚ, Λυκείων Νεοεισερχομενους στον Γραμματειακο κλάδο. 

Σε υφιστάμενα γραμματειακά και διοικητικά στελέχη Επιχειρήσεων Οργανισμών ή άλλων φορέων και σε όσους ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Διοικητικής - Γραμματειακής Υποστήριξης.

Δομή Πιστοποιητικού

Το Πιστοποιητικό αξιολογεί τους  υποψηφίους σε θεματικές ενότητες που ζητά η αγορά εργασίας, σχετιζόμενες κατά αποκλειστικότητα με την θέση της Γραμματεικής Υποστήριξης.

 

 • Ενότητα 1: Καριέρα Assistant Manager

 •  1.1 Ρόλος & Καθήκοντα Θέσεως Έργασίας

 •   Ρόλος της AssistantManager
 •   Περίγραμμα Θέσης
 •   Απαιτούμενα προσόντα:
 •   Γνώσεις &Δεξιότητες
 •   Ανάθεση καθηκόντων
 •   Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 •  1.2 Προώθηση Καριέρας
 •   Διεκδίκησης Θέσεως Assistant Manager
 •  Σύνταξη Βιογραφικού & Συνοδευτικής  Επιστολής
 •  Συνέντευξη, Ευχαριστήρια Επιστολή
 •  Συνοδευτική επιστολή 
 •  Βιογραφικού  Σημειώματος
 •  Προσωπική Δικτύωση
 •  Έρευνα εντοπισμού εργασίας
 •  Ενότητα 2: Επιχειρησιακή Επικοινωνία

 •  2.1 Οργανωτική Δομή και Αρχές Λειτουργίας

 •  Σύγχρονα Σχήματα Εταιρικής Οργάνωσης 
 •  Εταιρικές Εργασιακές Σχέσεις
 •  Επιχειρηματική Ηθική, Δεοντολογία  & 
 •  Εθιμοτυπία 
 •  2.2 Εταιρικό Περιβάλλον & Επικοινωνία 
 •  Εταιρική Αποστολή & Προβολή Εικόνας 
 •  Στρατηγική και συναφείς Λειτουργίες 
 •  Επίτευξη Εταιρικών Στόχων
 •  Εισαγωγή στην επικοινωνία
 •  Ενότητα 3: Ο Ρόλος του Σύγχρονου Γραμματέα

 •  3.1 Καθήκοντα Γραμματέα

 •  Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Σύγχρονου Γραμματέα
 •  Ο Ρόλος του Γραμματέα στην Οικονομία της Αγοράς
 •  Η θέση του ιδιαιτέρου Γραμματέα στα πλαίσια ιεραρχίας του Οργανισμού
 •  Σχέση Γραμματέα Προϊσταμένου
 •  Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του Στελέχους Γραμματείας
 •  3.2 Διαχείριση Έργων (Project Management) 
 • Τι ορίζουμε ως Διαχείριση Έργου (Έννοιες, Παράγοντες)
 • Κύκλος Ζωής Έργου (Τμηματοποίηση)
 • Εργαλεία Προγραμματισμού, Κίνδυνοι Έργου
 •  Ενότητα 4: Γραφείο & Τεχνολογία

 •  4.1. Αποδοτικότητα Εργασιών

 •  Προμήθειες Αναλώσιμων & Εξοπλισμός Γραφείου

   Διαχείριση Δεδομένων

   Χρήση Ειδικών Εφαρμογών

 •  

 • Ενότητα 5: Διαχείριση Καθημερινότητας  

 •   5.1  Διαχείριση Εγγραφής Επικοινωνίας

  Σύνταξη & Χειρισμός Εμπορικής Αλληλογραφίας, Σημειώματα - Μηνύματα

   Σύνταξη Αναφορών

   Αρχειοθέτηση Εγγράφων Επιχείρησης

   Στοιχεία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

 • 5.2. Αποδοτικότητα Εργασιών Γραμματείας

   Καθορισμός Προθεσμιών Διεκπεραίωσης

 • Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου & Επίλυση Προβλημάτων

  Δείκτες Παρακολούθησης Αποδοτικότητας Γραφείο

 • Ενότητα 6 Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία

 •  6.1 Ορισμός, Έννοιες Δημοσίων Σχέσεων

 •  Τι είναι και τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις

   Στοιχεία αναβάθμισης Εταιρικής Εικόνας Σχέσεις με Πελάτες

   Προμηθευτές, Media, Σωματεία, κλπ

   6.2 Ανάπτυξη Εταιρικών Σχέσεων

   Υλοποίηση Εκδηλώσεων

   Επαγγελματικές Συναντήσεις

   Επαγγελματικά Ταξίδια

 • Ενότητα 7: Επικοινωνία σε περιβάλλον Γραφείου

 • 7.1 Αρχές Λεκτικής & Μη Λεκτικής Επικοινωνίας 

 • Κατανόηση Επικοινωνίας και σημασία Ανατροφοδότηση
 • Γλώσσα σώματος Προφορική επικοινωνία (ομοιότητες διαφορές) Τηλεφωνική Φωνητική
 • Τεχικές υποδοχής - Προσωπικές συναντήσεις
 • Συνεργασία με Προισταμένους
 • 7.2 Δημιουργία κλίματος συνεργασίας
 • Συμβολή στη βελτίωση Προγραμματισμού προϊσταμένου
 • Διαχείριση διαφωνιών με τον προϊστάμενο
 • Ενότητα 8: Εμπορική Αλληλογραφία

 •  8.1 Διαχείριση Εγγραφής Επικοινωνίας 

 • Σύνταξη & Χειρισμός Εμπορικής Αλληλογραφίας 
 • Σημειώματα - Μηνύματα 
 • Σύνταξη Αναφορών 
 • Αρχειοθέτηση Εγγράφων Επιχείρησης 
 • Ενότητα 9: Αρχειοθέτηση

 • 9.1 Αρχείο επιχείρησης

 • Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Μέθοδος Ταξινόμησης εγγράφων
 • Σήμανση φακέλλων
 • Εξοπλισμός και εκκαθάριση αρχείων
 • Ενότητα 10: Εισαγωγή στο σύγχρονο Management

 • 10.1 Βασικές Έννοιες

 • Το Management στο χώρο των γραφείων
 • Τι είναι το Management-Ορισμός
 • Βασικές λειτουργίες του Management
 • Περιεχόμενο των λειτουργιών του Management
 • Ανάλυση θεμελιωδών λειτουργιών
 • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Management
 •