Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση και #mathenoumespiti

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων 

Γραμματειακή Υποστήριξη 

    

Τι είναι το Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Το Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης είναι Πιστοποιητικό Διασφάλισης Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων των Στελεχών  που επιφορτίζονται τη Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη, μιας Επιχείρησης, Βιομηχανίας, Φορέα η Οργανισμού.

Αποδείξετε στους τρέχοντες ή τους μελλοντικούς εργοδότες σας ότι οι δεξιότητές σας και οι γνώσεις σας είναι φρέσκες ενημερωμένες και Πιστοποιημένες. 

Η κατοχή του συγκεκριμένου πιστοποιητικού αποτελεί το ιδανικό εφόδιο για κάθε επαγγελματία που θέλει να ξεχωρίσει, έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ελληνική αλλά και στη Διεθνή αγορά εργασίας.

Εφοδιάστε το Βιογραφικό τους

Προωθήστε την καριέρα τους

Σταδιοδρομείστε στον κλάδο της Γραμματειακής Υποστήριξης στην Ελλάδα & στο Εξωτερικό 

Οι εργοδότες τείνουν να προσλαμβάνουν τους αναγνωρισμένους υποψηφίους σε δεξιότητες όπως: 

Η Χρήση Η/Υ, η γρήγορη Πληκτρολόγηση κειμένου (Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας) και να επιδεικνύουν άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες. 

Η πιστοποίηση Τυφλό σύστημα Δακτυλογραφίας είναι προαπαιτούμενο προσόν στην θέση Γραμματειακής Υποστήριξης και μπορεί να
συνδυαστεί με την Γραμματειακή Υποστήριξη.

Στόχος προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος είναι να γίνει προετοιμασία του υποψηφίου για την συμμετοχή τους σε εξετάσεις, και να αξιολογήσει τις γνώσεις των υποψηφίων σε επιχειρησιακές ικανότητες στο σύγχρονο περιβάλλον γραφείου κάθε Οργανισμού, Ιδιωτικού ή Δημόσιου.

Η συμμετοχή του υποψηφίου  στις εξετάσεις Πιστοποίησης με επιτυχία εξασφαλίζει στον υποψήφιο ότι διαθέτει πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε τμήματα Ιδιωτικού η τομέα.

 

ECVET – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 
Τα ECVET του προγράμματος είναι  είναι 33.  

Στο πρόγραμμα  εφαρμόζετε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). 

Σε όλα μας τα προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.  

Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Η εφαρμογή του ECVET στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξεδίκευσης περιλαμβάνει:

 • Την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET. 
 • Δομικό συστατικό του ECVET είναι η περιγραφή των προγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπου κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος. 
Η κατάκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης.
 • Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Σε κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται βαθμοί ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο ενασχόλησης του σπουδαστή με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. 

Για τα προγράμματα εξειδίκευσης, 1 βαθμός ECVET αντιστοιχεί σε 12 ώρες. 

Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.

Εξεταστική διαδικασία

Οι υποψήφιοι  υλοποιούν το πρόγραμμα τους με την διαδικασία της Εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση και συμμετέχουν στις εξετάσεις Εξ΄αποστάσεως με ασφάλεια και αξιοπιστία.

 

Εκτιμώμενος Χρόνος προγράμματος 400 ώρες 

1,5-4 μήνες

Έναρξη Σεμιναρίου Εξ΄αποστάσεως:

12/4/2021, 20/4/2021

 Με την ολοκληρωση του προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις ο υποψήφιος λαμβάνει:

1. Βεβαίωση Παρακολούθησης Επιμορφωτικού προγράμματος 400 ωρών ως "Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης"
2. Πιστοποιητικό Γραμματειακής Υποστήριξης
3. Συνοδευτικό έντυπο Europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων, και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, με την απόδοση των ανάλογων Ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων το οποίο συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού, και να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας και την συνέχιση των σπουδών τους.
Τα ECVET "Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης είναι 33.  

 Σε ποιούς απευθύνεται 

Κομβικός ο ρόλος του Στελέχους Γραμματειακής Υποστήριξης στο επιχειρησιακό περιβάλλον Ιδιωτικό ή Δημόσιο. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, Φοιτητές Απόφοιτους ΙΕΚ, Λυκείων Νεοεισερχομενους στον Γραμματειακο κλάδο. 

Σε υφιστάμενα γραμματειακά και διοικητικά στελέχη Επιχειρήσεων Οργανισμών ή άλλων φορέων και σε όσους ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Διοικητικής - Γραμματειακής Υποστήριξης.

 

Δομή Πιστοποιητικού

Το Πιστοποιητικό αξιολογεί τους  υποψηφίους σε θεματικές ενότητες που ζητά η αγορά εργασίας, σχετιζόμενες κατά αποκλειστικότητα με την θέση της Γραμματεικής Υποστήριξης.

 

 • Ενότητα 1: 

 • Καριέρα Assistant Manager 

 •  1.1 Ρόλος & Καθήκοντα Θέσεως Έργασίας
 •      
 •   Ρόλος της AssistantManager
 •   Περίγραμμα Θέσης
 •   Απαιτούμενα προσόντα:
 •   Γνώσεις &Δεξιότητες
 •   Ανάθεση καθηκόντων
 •   Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 •  1.2 Προώθηση Καριέρας
 •   Διεκδίκησης Θέσεως Assistant Manager
 •  Σύνταξη Βιογραφικού & Συνοδευτικής  Επιστολής
 •  Συνέντευξη, Ευχαριστήρια Επιστολή
 •  Συνοδευτική επιστολή 
 •  Βιογραφικού  Σημειώματος
 •  Προσωπική Δικτύωση
 •  Έρευνα εντοπισμού εργασίας
 •  Ενότητα 2: 

 • Εταιρική Δομή και Περιβάλλον 

 •  2.1 Οργανωτική Δομή και Αρχές Λειτουργίας
 •       
 •  Σύγχρονα Σχήματα Εταιρικής Οργάνωσης 
 •  Εταιρικές Εργασιακές Σχέσεις
 •  Επιχειρηματική Ηθική, Δεοντολογία  & 
 •  Εθιμοτυπία 
 •  2.2 Εταιρικό Περιβάλλον & Επικοινωνία 
 •  Εταιρική Αποστολή & Προβολή Εικόνας 
 •  Στρατηγική και συναφείς Λειτουργίες 
 •  Επίτευξη Εταιρικών Στόχων 
 •  Ενότητα 3: 

 • Ο Ρόλος του σύγχρονου Γραμματέα

 •  3.1 Καθήκοντα Γραμματέα
 •  Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Σύγχρονου Γραμματέα
 •  Ο Ρόλος του Γραμματέα στην Οικονομία της Αγοράς
 •  Η θέση του ιδιαιτέρου Γραμματέα στα πλαίσια ιεραρχίας του Οργανισμού
 •  Σχέση Γραμματέα Προϊσταμένου
 •  Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του Στελέχους Γραμματείας
 •  3.2 Διαχείριση Έργων (Project Management) 
 • Τι ορίζουμε ως Διαχείριση Έργου (Έννοιες, Παράγοντες)
 • Κύκλος Ζωής Έργου (Τμηματοποίηση)
 • Εργαλεία Προγραμματισμού, Κίνδυνοι Έργου
 •  Ενότητα 4: 

 • Διαχείριση Καθημερινότητας 

 • 4.1 Διαχείριση Εγγραφής Επικοινωνίας
 • Σύνταξη & Χειρισμός Εμπορικής Αλληλογραφίας, Σημειώματα - Μηνύματα
 •  Σύνταξη Αναφορών
 •  Αρχειοθέτηση Εγγράφων Επιχείρησης
 •  Στοιχεία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 •  4.2. Αποδοτικότητα Εργασιών Γραμματείας
 •  Καθορισμός Προθεσμιών Διεκπεραίωσης
 •  Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου & Επίλυση Προβλημάτων
 •  Δείκτες Παρακολούθησης Αποδοτικότητας Γραφείου
 •  Ενότητα 6: 

 • Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία 

 •   6.1 Ορισμός, Έννοιες Δημοσίων Σχέσεων 
 •         
 •  Τι είναι και τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις
 •  Στοιχεία αναβάθμισης Εταιρικής Εικόνας Σχέσεις με Πελάτες, Προμηθευτές, 
 • Media, Σωματεία, κλπ
 •  
 •  Ενότητα 7: 

 •  Επικοινωνία σε Περιβάλλον Γραφείου

 •  7.1 Αρχές Λεκτικής & Μη Λεκτικής  Επικοινωνίας
 • Κατανόηση Επικοινωνίας και σημασία Ανατροφοδότησης
 • Ανάπτυξη Ικανότητας επηρεασμού Επικοινωνίας – Τεχνικές
 • Γλώσσα σώματος & Προφορική Επικοινωνία (ομοιότητες & διαφορές) Τηλεφωνική, Φωνητική
 • Τεχνικές Υποδοχής 
 • Προσωπικές Συναντήσεις
 • Συνεργασία με Προϊσταμένους
 •  7.2 Συνεργασία με Προϊσταμένους 
 • Δημιουργία κλίματος Συνεργασίας 
 • Συμβολή στη βελτίωση Προγραμματισμού Προϊσταμένου 
 • Διαχείριση διαφωνιών με τον Προϊστάμενο 
 • Ενότητα 8: 

 • Θέματα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων 

 • 8.1 Έννοιες Διοίκησης - Management
 • Έννοια & Είδη Ηγεσίας 
 • Διαχείριση Ομάδων (αύξηση συνεισφοράς)
 • Ανάθεση Εργασιών & Καθηκόντων
 • Διαπραγματεύσεις – “Γεφύρωμα Διαφορών” 
 • Διαχείριση Ρίσκου (κινδύνου)
 • Διαχείριση Ποιότητας (Αρχές)
 •  
 • Ενότητα 9: 

 • Εμπορική Αλληλογραφία

 •  9.1 Διαχείριση Εγγραφής Επικοινωνίας 
 • Σύνταξη & Χειρισμός Εμπορικής Αλληλογραφίας 
 • Σημειώματα - Μηνύματα 
 • Σύνταξη Αναφορών 
 • Αρχειοθέτηση Εγγράφων Επιχείρησης 
 • Ενότητα 10: 

 • Αρχειοθέτηση

 • 10.1 Αρχείο επιχείρησης
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Μέθοδος Ταξινόμησης εγγράφων
 • Σήμανση φακέλλων
 • Εξοπλισμός και εκκαθάριση αρχείων
 • Ενότητα 11: 

 • Εισαγωγή στο σύγχρονο Management

 • 11.1 Βασικές Έννοιες
 • Το Management στο χώρο των γραφείων
 • Τι είναι το Management-Ορισμός
 • Βασικές λειτουργίες του Management
 • Περιεχόμενο των λειτουργιών του Management
 • Ανάλυση θεμελιωδών λειτουργιών
 • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Management
 •