Αναζήτηση στο site


Επαφή

BBC EDUCATION
Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624

2310-239294
2310-239293

E-mail: bbc@otenet.gr

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

    Σε ποιούς απευθύνεται :

Το Σεμινάριο Υπάλληλος Γραφείου απευθύνεται σε ,Αποφοίτους Λυκείου που   θέλουν να εφοδιάσουν το βιογραφικό τους, και να ανταπεξέλθουν  στις απαιτήσεις της Ιδιωτικής αγοράς εργασίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε ο απόφοιτος  να αποκτήσει  και να πιστοποιήσει τις ικανότητες - δεξιότητες για τη διεκπεραίωση μιας σειράς εργασιών που έχουν να κάνουν με έναν χώρο Γραφείου.

Στόχος Σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου οι υποψήφιοι να εξοικειωθούν με δεξιότητες όπως η Γρήγορη Πληκτρολόγηση, Χρήση Η/Υ, στις εφαρμογές αυτοματισμού Γραφείου, Επεξεργασία Κειμένου,  Λογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου να τους "εφοδιάσει" με απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές πιστοποιημένες έτσι ώστε να αυξήσει αποτελεσματικά τις προοπτικές ανεύρεσης εργασίας ως Υπάλληλος Γραφείου.

Περιγραφή

Το Σεμινάριο Υπάλληλος Γραφείου περιλαμβάνει  εκπαίδευση  με στόχο την συμμετοχή του υποψηφίου σε δύο Εξετάσεις το 

Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας και την Πληροφορική .

Το Τυφλό σύστημα Δακτυλογραφίας περιλαμβάνει

Μαθήματα πλήκτρων 

Ασκήσεις κειμένου   ( Χρονομέτρηση και ποσοστό λαθών )

Ασκήσεις ταχυτήτων ( Ταχύτητα πληκτρολόγησης και ποσοστό λαθών)

Προσομοίωση εξετάσεων ( Εξοικείωση του υποψηφίου με το περιβάλλον της εξέτασης 

Πληκτρολόγηση  &  Υπαγόρευση με στόχο την συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης).

Η Πληροφορική περιλαμβάνει 

Χρήση και Διαχείριση Αρχείων Επαξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις

 Η εκπαίδευση και η προετοιμασία  των υποψηφίων γίνεται Χωρίς Χρέωση.

Ο Υποψήφιοι συμμετέχουν μόνο στο κόστος της εξεταστικής διαδικασίας.

Διάρκεια Σεμιναρίου 2,5 - 3,5 μήνες

Έναρξη Σεμιναρίου   27/6/2017, 29/6/2017